STOP Be Careful and Plan

STOP – Be Careful and Plan (Sende Tedbirli Ol Planla)

Sende Tedbirli Ol Planla – STOP – Be careful and plan Çevre eğitimi ve iklim değişikliği derslerinin sınıf ortamında ve okul dışındaki öğrenme ortamlarına yapılan gezi ve gözlemler ile öğrencilerin yaşadıkları çevrenin farkına varmaları ve çevre sorunlarına daha yakından bakmaları sağlanmaktadır.

Öğretmenler; öğrencileri keşfetme, sorgulama, akıl yürütme, farkındalık yaratma, hesap verebilirlik ve ürün tasarımı süreçlerinde yönlendirir. Başarıları tartışılırken, ilgili ikilemler yaratılır ve bölgesel ve küresel çevre sorunları ve iklim değişikliğinin sonuçları vaka çalışmaları aracılığıyla ele alınır. Projemizle ayrıca öğrencilerin kendileriyle ve çevrelerindeki tüm canlı ve cansız nesnelerle etkileşimlerine dayalı olarak aşağıdaki duygusal kazanımları elde etmeleri beklenmektedir. Projemizde yer alan öğrencilere çevre korunmasının önemi konusunda farkındalık yaratacaktır.

Afetler gibi çevresel konulara duyarlıdır ve başkalarına yardım etmeye istekli olmaları sağlanacaktır. Bu proje, küresel iklim değişikliği, sera gazları, küresel ısınma, asit yağmuru, ozon tabakasının incelmesi ve afetler gibi konuları kapsamaktadır. Bu kapsamda “artan sera gazları, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, aşırı gübre kullanımı, endüstriyel hayvan atıkları, anız yangınları, atık dökülmeleri veya yakılmaları, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar gibi sorunlar, aşırı buharlaşma, emisyonlar, aerosoller, sera gazları konuları hakkında genel ağ yardımıyla bilgiler toplanacak ve ortaklarımızla paylaşılacaktır. Web2 araçları ile çeşitli etkinlikler yapılarak konuya dikkat çekilecektir.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği konusunu temel olarak alan projemiz, biyoçeşitlilik kaybı, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı ekosistem değişiklikleri, göl kuruması, su ortamlarının kimyasal yapısındaki değişiklikler, temiz su kaynaklarının tükenmesi ve çevresel değişim konularını kapsamaktadır. Proje kapsamında ‘sel, toprak kayması, yangın, ormansızlaşma, kuraklık, kıyı erozyonu, çölleşme, kasırga, hortum, dünya açlığı, veba’ gibi afetler de yer almakta olup, afetlerin etkisi doğrudan veya dolaylı olarak kavratılacaktır. Farklı ülke ve şehirlerde yaşayan yaşıtları ile edindikleri bilgileri paylaşacak, sosyal medya okul web siteleri ile de yaygınlaştırma amacıyla çevresine duyuracaktır.

Öğrencilerden problemlerin çözümüne yönelik yeni açılımlar bulabilmeleri için kendilerini ifade etmeleri ve sorgulayarak çözüm odaklı düşünmeyi öğrenmeleri istenir.

Gizliliğinize değer veriyoruz

Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et”e tıklayarak, tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.