Rehberlik

PDR Nedir, Çalışmaları nelerdir?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireyi tanımak; onu kendisine tanıtmak, gerçekçi kararlar alması, problemlerini çözmesi, yeteneklerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum sağlaması ve böylece de kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla yürütülen hizmetler bütünüdür.

MOSTEM  Rehberlik Servisinin Temel Amacı, okulumuzun vizyonu olan “ İş arayan değil ;  İş’te  Aranan Toplumda  Saygın İnsan  yetiştirmek için tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak  kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu ,sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen , sorunlarını çözebilen ,yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak.

Bu amaçlar doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır ; Bireysel görüşmeler ,sınıf içi etkinlikler, grup çalışmaları, ,veli görüşmeleri ve düzenli ev ziyaretleri, projeler, seminerler ,fabrika   ziyaretleri, ihtiyaca yönelik alanında uzman çağrılan konuklar bu çalışmalardan bazılarıdır.

İlkelerimiz

MOSTEM Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminin faaliyetleri eğitim ve öğretim çalışmalarının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur.

MOSTEM PDR Servisinde;

 • İnsana saygı esastır.
 • Gizlilik esastır.
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır
 • Hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Bilimsellik esastır.
 • Rehberlik hizmetlerinde sadece öğrenci ile değil, aynı zamanda öğretmen , idareci , yönetici ve velilerle de  iletişim ağı kurulur ve  tüm öğrencilerimizin rahat bir eğitim-öğretim hayatı geçirmelerini hedefleyen çalışmalar işbirliği esaslarına dayalı olarak yürütülür.
 • Tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

Bu ilkeler doğrultusunda Rehberlik servisimiz  çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta.

Okulumuzun, MOSB işletmelerinin ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlanlayıp öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.

Hizmet Alanlarımız

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

1. Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

 • Oryantasyon çalışmaları kapsamında okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğünde okulun çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi ve uygulanması.
 • Bireysel Rehberlik kapsamında öğrencilerin ergenlik dönemi özelliklerine göre bilişsel,duygusal ve sosyal alanlarında ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılmakta.
 • Bireysel Rehberlik kapsamında öğrencilerin sadece sorun yaşadığı alanlarla değil, onların güçlü olduğu alanları da desteklenerek kendileri ile barışık,sorgulayan,ruhen sağlıklı,mutlu,kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanmakta.
 • Önleyici Rehberlik kapsamında “Öfke Kontrolü” ve “İletişim Becerileri” gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmakta.
 • Eğitsel Rehberlik kapsamında öğrencilerin zamanlarını daha etkin bir biçimde kullanmaları için verimli ders çalışma teknikleri hakkında çalışmalar yapılmakta.
 • Mesleki Rehberlik kapsamında meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin (YGS-LYS) öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmekte.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılmakta.
 • Yönlendirme Çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz konusuna ve ihtiyacına göre gerekli takibi yapılarak ilgili yerlere yönlendirilmektedir.
 • Sosyal Sorumluluk çalışmalarında öğrencilere gerekli destek verilmektedir.
 • Bireyi Tanıma Teknikleri kapsamında öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli test ve envanterler uygulanır.

2. Velilere Yönelik Çalışmalarımız

 • Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Servisinin gerek duyduğu durumlarda gerçekleşir.
 • Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir.
 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması
 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri
 • Aile içi iletişim konularında seminer ve konferansların düzenlenmesi
 • Öğrencilerimizi daha yakından tanımak ,öğrenci -öğretmen-veli işbirliğini güçlendirmek öğrencilerimizin okullarına olan aidiyet duygularını desteklemek amaçlı ev ziyaretleri düzenlenmekte

3.Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz

 • Sınıf içi yönetim ve okul içi iletişimi daha etkili kılmak adına öğretmenlerin bire bir katıldığı drama tekniklerinin kullanıldığı çalışmalar düzenlenmekte.
 • Her sınıf seviyesinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için sınıf rehber öğretmenleri ve ilgili öğretmenlerle işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi,sınavsız geçiş vb. Konularda).
 • Okulumuzda özveriyle yapılan Bilgi Paylaşım çalışmalarına destekleyici çalışmalar

Seminerler

Eğitim- Öğretim dönemi içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere, velilere veya öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmekte. Seminerler bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Rehberlik Servisiyle Ne Zaman ve Nasıl Görüşebilirsiniz?

Rehber Öğretmenlerle okul iletişim numarasından randevu alarak mesai saatleri içerisinde yüz yüze görüşebilirsiniz.

Gizliliğinize değer veriyoruz

Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et”e tıklayarak, tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.