TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER,SEHİT,DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ OKULUMUZA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDULAR.

  • 11 Aralık 2019
  • 5 kez görüntülendi.

Her yıl  okulumuzun kayıt dönemi sürecinde şehit ve gazi çocukları LGS puanına bakılmaksızın Mostem Lisesi’ne kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu öğrencilerden servis ücreti de talep edilmemekte ve okulumuzun her türlü imkanından faydalanma fırsatı verilmektedir. Bu nedenle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi okulumuzun bahsi geçen öğrencilerin durumlarına gösterdiği hassasiyetten  dolayı okul adına Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı’ya teşekkür belgesi sunmuşlardır. THMG (2) THMG (3) THMG (1)